Puzzelen met reststromen en verwerkingsopties op dure grond. Hoe kan de haven CO2 neutraal worden?

Voor de Haven van Amsterdam zocht Barnebies samen met Circle Economy en Ecofys naar geschikte technologieën om de reststormen in de Amsterdamse haven te hergebruiken en zo de CO2 impact te verminderen.

We gaven ordegrootte inschattingen gegeven van de wereldwijde besparing van CO2-equivalenten door innovaties in de Haven van Amsterdam op basis van publieke literatuur en eerder onderzoek. De inschattingen zijn gemaakt voor innovaties die gebruik zullen maken van infra voor CO2 (als grondstof) en/of H2 (als grondstof, warmtebron, of voor elektra) zodat industriële processen circulair ingericht kunnen worden. We onderzochten onder andere:

  • Vergassen en vergisting van biomassa
  • Productie van aromaten op basis van afvalstromen
  • Winning van vezels uit biomassa voor de productie van biocomposieten
  • Productie van synthetische kerosine op basis van H2 en CO2
  • Productie van chemicaliën op basis van algen

De resultaten worden gebruikt voor de ontwikkeling van de toekomstige strategie van de haven.