Hoe vind je ruimte voor elektrische infrastructuur in Amsterdam: Het spanningsveld tussen conflicterende belangen en goede resultaten.

De gemeente Amsterdam, Liander en TenneT zijn op zoek naar ruimte in de stad: Alle duurzame ambities vereisen een zwaarder netwerk en daar moet plek voor zijn. Barnebies begrijpt beide werelden en vormt de brug tussen planologen, beleidsmakers en technici om te puzzelen: Waar vinden we de ruimte voor installaties, en hoe zorgen we voor de beste inpassing?

Deze vraag houdt meerdere departementen in de gemeente en de netwerkpartijen bezig. Er zijn bestemmingsplannen, milieu- en technische eisen, duurzaamheidsambities en capaciteitsproblemen. Een onderstation moet ontworpen worden voor de plek waar die komt; daar hangen technische keuzes aan vast maar ook natuurlijk een kostenplaatje.

Barnebies begeleidt voor de gemeente Amsterdam de locatiekeuze en informatievoorziening voor het vinden van nieuwe locaties voor onderstations. We verzorgen de raadsstukken, ambelijke rapportages maar vooral de informatievoorziening tussen alle betrokkenen, zodat ook de afzonderlijke projecten op de hoogte zijn van oplossingen die ze gedurende het puzzelwerk vinden.