Einstein Telescoop Impact Analyse

De Einstein Telescoop is een voorziene gravitatiegolftelescoop die in Limburg gebouwd kan worden. Met de bouw is ruim 1.3 miljard euro gemoeid, en met de explpoitatie eenzelfde bedrag.

De provincie Limburg vroeg Barnebies en Technopolis te onderzoeken (rapport hier) wat de economische effecten zijn van zulke grote uitgaven op de locale economie. Daarnaast onderzochten we de innovatie effecten: welke technologische clusters in de buurt hebben er baat bij?

In het onderzoek vergeleken we de telescoop met andere wetenschappelijke installaties die ook gebruik maken van grote vacuumsystemen (de ET tientallen kilometers aan vacuum buizen) en moeilijke bouwwerkzaamheden. Voornamelijk CERN’s LHC leek vergelijkbaar met de ET wat betreft de constructie.

Anders dan andere installaties is de ET een redelijk passief instrument: als hij eenmaal “draait” hoeft er verder niemand aan het systeem te zitten, bijvoorbeeld om samples te laden of experimenten voor te bereiden. Dat zorgt ervoor dat de telescoop met een relatief kleine crew bemand kan worden.

Wel zorgt de telescoop voor een grote vraag naar rekencapaciteit en hooggevoelige optica en fotonics. Dit zijn dan ook de industrie├źn in de regio - naast de bouwindustrie en de fijnmechanica - die het meest zullen profiteren van de bouw.

Al met al verwachten we van de ET een economische impuls van zo’n 3 miljard euro in de komende 25, gepaard gaand met 500 directe arbeidsplaatsen en 1150 indirecte arbeidsplaatsen.