Van een woud aan spreadsheets naar één enkele app. Natuurlijk doe je dat. Maar hoe krijg je de gebruikers mee? Barnebies verbond de developers aan de business als Implementatie manager

Qirion heeft hondeden technici die ons hoogspanningsnetwerk in bedrijf houden. Ze voeren honderden revisies en reparaties uit aan transformatoren, leidingen en andere assets.

Om de juiste mensen op tijd op de juiste plek te krijgen, word gebruik gemaakt van excelletjes: voor de planning, rapportage, om op te sturen naar het team als rooster. Dat leest niet zo handig op je smartphone in het veld, en informatie terugkoppelen zoals restwerk is al helemaal niet mogelijk.

Samen met bridgin.it werken we aan de digitalisering van dit proces, zodat er automatisch vanuit de onderhoudsplanning serviceafspraken komen, die als ze klaar zijn goede rapportages opleveren.

Om te zorgen dat de technici ook echt de app gaan gebruiken hebben we hen centraal gesteld. Elke week overleggen we welke features ze in de sprints willen, en zodra er iets klaar is bellen we ze op om samen te testen. Ik breng de feedback van de gebruikers over naar de developers met de nodige technische vertaalslag, en zorg ervoor dat de gebruikers niet met een kluitje in het riet worden gestuurd.