Over ons

Barnebies is opgericht door Joost van Barneveld, fysicus en duurzaam ontwikkelaar. Met een passie voor de planeet én technologie geeft hij inzicht in welke problemen technologie wél en niet kan oplossen.

Joost van Barneveld - Biesma

Joost van Barneveld - Biesma

Joost is een fysicus gespecialiseerd in strategie en technologie voor duurzame ontwikkeling. Hij verbindt in zijn werk en onderhoud een netwerk van wetenschappers, innovators, technici, data analysten, ondernemers en beleidsmakers. Joost brengt energie en creativiteit in teams en haalt plezier uit de omgang met collega’s. Als gedreven internationale projectmanager daagt hij uit en ziet hij altijd verbeterpunten, bij zichzelf en in zijn werkomgeving. Joost is zeer goed in staat om technisch complexe onderwerpen begrijpelijk te presenteren voor onervaren publiek. Door zijn ervaring als vernieuwer kent hij het verschil tussen wenselijk en haalbaar.

Vincent Bouwmeester

Vincent Bouwmeester

Vincent Bouwmeester is bedrijfskundige met een stevige achtergrond in IT, operations en finance. Als Nyenrode Business University alumnus draagt Vincent al enkele jaren bij aan opdrachten van Barnebies met een bedrijfskundige component. Zo ontwikklde Vincent de Data Governance Scan voor het Afvalfonds Verpakkingen, en draagt hij bij aan de audit van i-REC international.

Aandacht voor detail, een kritische blik en benaderbaar zijn treffende kwalificaties voor Vincent’s karakter en kunnen. Naast zijn werk als associate voert Vincent al jaren een succesvolle makelaardij in Nijmegen.

Barnebies is gedreven om duurzaamheidsproblemen op te lossen en is overtuigd dat er een positief, betekenisvol verhaal is voor iedereen die daaraan wil meedoen. We houden van de analytische methode:

  1. Breek een nieuw probleem op in al eerder opgeloste problemen, dit levert de “ingredienten”
  2. Analyseer de samenhang van de deeloplossingen en hoe elk ervan bij de organisatie past
  3. Ontwikkel een passend tijdspad en analyseer de risico’s